..::Smajl computers::..

Jihočeský kraj

Další obory, kterými se zabýváme

..::Satelity, Antény


Naše služby

- Odborné montáže antén DVB-T a satelitních včetně nastavení pomocí přístrojů

- Rekonstrukce TV antén pro příjem DVB-T a výměna nosných mechanických dílů

- Návrh, budování a rekonstrukce rozvodů v objektech

- Úprava společných antén v paneláku tak, aby nájemníci nemuseli pořizovat set-top boxy

- Prodej satelitních a DVB-T kompletů, dodávka až k Vám domů - včetně nastavení a proškolení

NEZÁVAZNĚ A ZDARMA S NÁMI MŮŽETE PŘÍMO U VÁS DOMA KONZULTOVAT

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ! STAČÍ JEN ZAVOLAT A DOMLUVIT TERMÍN !

728 / 053 515 - p. Fink, zastoupení pro okresy ČK a ČB

Pozemní vysílání ( terestriální )

Jedná se o běžný způsob radiového přenosu z pozemního vysílače ( např. Kleť ) k anténě uživatele. Dodnes známý analogový přenos bude v blízké

době nahrazen přenosem digitálním, nazývaným také zkratkou DVB-T. Tyto dva způsoby se liší pouze principem přenosu informace - slovo "digitální"

není náhrada za "kvalitní, lepší, nový". Pro přenos analogového TV kanálu je třeba určitá zabraná šířka kmitočtového spektra, která v případě

digitálního přenosu může obsahovat i více programů. Pozemní příjem má nevýhodu v závislosti na okolním terénu - radiový signál svým chováním

připomíná světlo a tak jsou místa, kde je stín nebo nežádoucí odrazy. Proto je třeba vždy nejprve prověřit možnosti na místě, kde má být příjem

realizován. Výhodou může být naopak o něco menší investice do TV přijímače a příslušenství, může se však prodražit montáž antény.


Proč je nutné přejít na DVB-T ?

Hlavním důvodem přechodu na jiný způsob přenosu je zásadní nedostatek volných kmitočtů ( kanálů ), který brání v rozvoji TV vysílání na našem

území. Proto by již nebylo možné nabídnout divákům větší množství TV programů, než na jaké jsme zvyklí. DVB-T totiž do šířky pásma jednoho

analogového kanálu dokáže vysílat několik TV programů spolu s rozhlasem a např. také EPG, což je něco podobného jako teletext s větším

obsahem. Takovému kanálu pak říkáme "multiplex".

Tato vlastnost je dána tím, že jsou z přenášených informací ( obraz a zvuk ) odstraněny takové části, které nejsou ke správnému vyhodnocení

divákem nutné - tomuto procesu se říká "komprimace". Oko diváka tedy nepozná rozdíl mezi obrazem ze studia a obrazem na své televizní

obrazovce. Díky sérii podobných procesů lze do jisté míry i doplnit části informace, které k zařízení diváka přišly zkreslené např. rušením nebo

špatnou kvalitou signálu.

Šíření signálu DVB-T bude mít v ČR na starosti několik společností, v tuto chvíli jimi jsou České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Telefonica

O2. Samotný přechod je problematický zejména proto, že nelze současně spustit digitální vysílače tam, kde ještě pracují analogové, aby nevzniklo

vzájemné rušení. Důvodem je již zmiňovaný nedostatek frekvencí televizního kmitočtového pásma. Proto bude postupně docházet k vypínání

analogových vysílačů, které ihned nahradí digitální

Satelitní vysílání

Satelitní vysílání není ničím novým, prošlo však zásadními změnami a v dnešní době je stále více oblíbeno pro jednoduchost a stoprocentní kvalitu

signálu na celém území. Základem je vysílač, umístěný na oběžné dráze Země. K němu jsou jednotlivé signály TV stanic dopravovány z pozemních

vysílacích středisek. Vysílač má malý výkon, ale vzhledem k tomu, že je umístěn nad námi a využívá podstatně vyšší kmitočtová pásma, kde již i malá

parabolická anténa dosahuje velkého zisku, je jeho signál možné v dokonalé kvalitě přijímat na území, které pokrývá. Toto území má pro jednotlivé

družice rozsah několika sousedních republik nebo celého kontinentu.

U satelitního příjmu se také dělí způsoby přenosu na analogový a digitální, uváděný jako DVB-S. Dnes se již do rozvoje analogového přenosu

neinvestuje, naopak dochází ke zlepšování kvality a počtu programů v přenosu digitálním, kde vysílají také všechny naše České televizní a některé

rozhlasové programy. Digitální způsob přenosu je pro satelitní příjem mnohokrát výhodnější, protože není znehodnocen odrazy od terénu, rušením a

může mít i větší šířku kmitočtového pásma, která nabízí např. i HDTV kvalitu nebo obrovské množství programů.


Jaké jsou reálné vlastnosti DVB-T ve srovnání s obyčejným analogovým TV vysíláním ?

DVB-T má splňovat základní požadavky - více programů, větší kvalita, lepší pokrytí a jednodušší technické zázemí pro příjem. V ideálním případě

by bylo možné toho dosáhnout, pokud se dodrží několik zásad, které jsou poslední dobou často opomíjeny.

Zásadní chybou je zanedbání volby správné antény a její montáže. Ani sebelepší technologie totiž nedokáže najít kvalitní signál tam, kde není.

Set-top box, zařízení pro příjem digitální televize, totiž na svém anténním vstupu musí mít signál alespoň o minimální úrovni a kvalitě.

Z klasické televize jsou známé tzv. "duchy", což bylo několikanásobné rozmazané zobrazení v obraze, způsobené tím, že anténa nezachytila jen

přímou vlnu od vysílače, ale i její odrazy, které přišly na anténu o něco později - signál se šíří rychlostí 300.000 km/s. Byl-li obraz takto

znehodnocen, dalo se na něj ještě dívat. Jestliže nastane tato situace u digitálního přenosu, dojde k nespolehlivému vyhodnocení příchozích dat

a tím i k větší chybovosti, která vede až k vypadávání ( kostičkování ) obrazu nebo zvuku, což je mnohem horší a obtížni se tato závada hledá

bez použití měřící techniky a znalostí problematiky.

Dalším problémem je nutnost použití tzv. set-top boxu ke každému TV přijímači, pokud se nejedná o TV, která ho má zabudovaný v sobě. Těch

však na trhu zatím tolik není a ne každý má zájem investovat do nové televize, když původní slouží dobře.

Velmi diskutovaným tématem je také kvalita obrazu. V této souvislosti je třeba dodat, že DVB-T není HDTV, což si s oblibou lidé pletou. DVB-T

má splňovat alespoň takovou kvalitu, která byla běžná pro analogovou televizi. Faktem je, že DVB-T má věrnější barvy, což je dáno principem

přenosu informace, ale rozlišení je přibližn. stejné a pokud není ideální kvalita signálu, může být i horší. V místech rychlého pohybu obrazu může

nastat i neplynulý, trhavý přechod.

Zvážíme-li tyto nectnosti, dá se říci, že digitalizace je pouze změnou systému, k jejíž realizaci bylo nutné přistoupit. Je třeba si uvědomit, že v

každém místě jsou jiné podmínky a tím i rozdílné požadavky na řešení příjmu televize. Tam, kde je stabilní a kvalitní signál všech mutliplexů DVBT,

můžeme tento způsob vřele doporučit. Problematická nebo nejistá místa je lépe řešit satelitním příjmem, paneláky pak rekonstrukcí společné

antény nebo kabelovou televizí.

 

Co je to kmitočtové spektrum ?

Každý radiový přenos je realizován na nějakém kmitočtu ( frekvenci, kanále ) a zabírá její určité okolí. Jestliže se v dané oblasti chceme

vyhnout vzájemnému rušení, musí mít každý vysílaný signál kmitočet jiný. Zvážíme-li, kolik různých signálů je v našem okolí vysíláno a jaké

jejich vysílače pokryjí území, dojdeme nakonec k tomu, že zde mnoho místa není. Se vzrůstajícím kmitočtem totiž dochází ke změnám

vlastností šíření vln, pro přenos lze tedy využít jen poměrně malé spektrum. Toto kmitočtové pásmo je naše společné národní bohatství a

jakým způsobem se k jeho využívání budeme stavět, takovou spolehlivost nám bude schopno nabídnout.

 

Žádné komentáře
 
REKLAMNÍ ČÁST WEBU

TOPlist
Image
Hosted by ImageShack.us Hry, návštěvnost, výdělek na internetu, výměna odkazů, ikonek